Lambå, et definert vevsområde som taes ut fra ett område og flyttes til et annet sted på kroppen. Innen den rekonstruktive kirurgien benyttes en rekke metoder basert på disse prinsipper der hensikten er å forflytte vevet til områder der det er mangel på vev (eks: store sår og etter kreftinngrep) eller å bedre en redusert funksjon (eks: følgetilstander etter brannskader). Man skiller mellom lokale lapper, der vevet som forflyttes er rett ved siden av vevsdefekten og fjernlapper (eng: distant-flaps) der vevet flyttes over en distanse med normalt vev mellom donorsted og mottakersted. En distant-flap kan være både stilket og fri, avhengig av om blodsirkulasjonen til lappen opprettholdes når den flyttes (transponeres). Ved frie lapper er det nødvendig med mikrovaskulær kirurgi for å gjenopprette blodsirkulasjonen. Et eksempel på en fjernlapp er TRAM-lappen som benyttes ved brystrekonstruksjon. Rekonstruksjon med denne metoden kan være både som en stilket-TRAM eller fri-TRAM.