Plastikkirurgi

Plastikkirurgi er rekonstruktiv kirurgi som tar sikte på å korrigere medfødte og ervervede defekter og deformiteter for å gjenopprette normal anatomi og funksjon. Plastikkirurgi bygger i hovedsak på to behandlingsprinsipper: plastikk og transplantasjon. I det første tilfellet anvender man vev som finnes på stedet, i det siste overføres vev fra andre områder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjersti Ausen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 58 artikler:

T

  1. TRAM