Plastikkirurgi

Plastikkirurgi er rekonstruktiv kirurgi som tar sikte på å korrigere medfødte og ervervede defekter og deformiteter for å gjenopprette normal anatomi og funksjon. Plastikkirurgi bygger i hovedsak på to behandlingsprinsipper: plastikk og transplantasjon. I det første tilfellet anvender man vev som finnes på stedet, i det siste overføres vev fra andre områder.Plastikkirurgi er en selvstendig spesialitet som utgikk fra generell kirurgi. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Erling Bjordal

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 56 artikler: