Plastikkirurgi

Plastikkirurgi er rekonstruktiv kirurgi som tar sikte på å korrigere medfødte og ervervede defekter og deformiteter for å gjenopprette normal anatomi og funksjon. Plastikkirurgi bygger i hovedsak på to behandlingsprinsipper: plastikk og transplantasjon. I det første tilfellet anvender man vev som finnes på stedet, i det siste overføres vev fra andre områder.Plastikkirurgi er en selvstendig spesialitet som utgikk fra generell kirurgi. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Plastikkirurgi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 57 artikler:

T

  1. TRAM