Plastikkirurgi

Plastikkirurgi er en kirurgisk spesialitet som innbefatter både rekonstruktiv kirurgi og estetisk kirurgi. Rekonstruktiv kirurgi er korreksjon av medfødte og ervervede defekter og deformiteter for å gjenopprette normal anatomi og funksjon. Estetisk kirurgi er endring av menneskekroppen. Estetisk kirurgi kan ha medisinsk indikasjon når det foreligger meget avvikende utseende som kan være til stor belastning, mens estetisk kirurgi grunnet ønske om optimalisering av normaltilstand har et vesentlig privat marked. Hele artikkelen