Lansett er en tveegget, tynnbladet, liten kniv som man særlig bruker til å snitte i huden for å ta blodprøver eller for å vaksinere.