Blodprøvetaking

Etter at blodprøven er tatt og nålen trukket ut, holder blodprøvetakeren eller pasienten en bomullsdott (tupfer) over såret så det skal slutte å blø. Tupferen holdes så gjerne fast med en bandasje i noen timer i etterkant.

Blodprøvetaking
Av /Shutterstock.
Sentrifugert blod

Fullblod er blodet slik det foreligger i kroppen. Etter blodprøvetaking er det vanlig å sentrifugere blodet. Da skiller blodet seg i tre sjikt: nederst samler de røde blodcellene seg, over dem er det en gulhvit hinne, mens det øverst er blodplasma.

Blodprøve er en prøve som tas av blodet for å kartlegge normale og sykelige forhold i kroppen. Man kan også ta en blodprøve for å påvise legemidler, rusmidler eller giftstoffer som er tilført kroppen.

Blodprøver tas oftest av medisinske grunner, men noen ganger også av rettslige og forvaltningsmessige hensyn. Det kan være i forbindelse med undersøkelse av rusmiddelpåvirkede bilførere og i farskapssaker.

I medisinsk praksis er det en hovedregel at blodprøver bare kan tas med samtykke fra pasienten.

Grunner til å ta blodprøve

Medisinsk

I medisinen tas blodprøver av flere årsaker. Informasjonen fra en blodprøve kan være viktig for å:

  • stille diagnose
  • kontrollere forløpet av en sykdom eller en behandling
  • vurdere om forebyggende tiltak kan være gunstig, for eksempel ved høyt kolesterol

Resultater fra blodprøver ses som regel i sammenheng med sykehistorie og funn fra legeundersøkelsen, eventuelt også andre undersøkelser. I enkelte tilfeller kan diagnoser settes basert på resultatet av en blodprøve alene.

Juridisk

Etter vegtrafikklovens paragraf 22a, andre ledd, kan politiet fremstille en motorvognfører for blodprøvetaking når det, gjerne etter alkotest, er tegn eller symptomer på ruspåvirkning. Alternativt kan vedkommende fremstilles for utåndingsprøve, spyttprøve eller legeundersøkelse.

Forberedelse

Noen blodprøver krever riktig forberedelse for at resultatet skal gi så nøyaktig informasjon som mulig.

Fastende blodprøve

Noen undersøkelser krever at pasienten møter fastende. Dette gjelder for eksempel blodprøver som tas for å analysere triglyserider (fettstoffer) og blodsukker, hvis blodsukkeret måles i den hensikt å diagnostisere diabetes.

Å faste før en blodprøve betyr at man ikke må spise, drikke eller røyke de siste 12 timene før blodprøven tas. Det er også et krav å unngå alkohol de siste 24 timene før blodprøven. Inntak av mat, alkohol og røyk øker nivået av triglyserider slik at prøvesvaret kan bli falskt forhøyet.

Tidspunkt

Noen blodprøver må tas på spesifikke tidspunkt på døgnet. Dette gjelder for eksempel en del hormonprøver fordi hormonkonsentrasjonen i blodet varierer betydelig gjennom døgnet. Om ikke prøven kan tas på det anbefalte tidspunktet, må prøven markeres med når på døgnet den ble tatt.

For noen prøver kan resultatet variere avhengig av om pasienten satt eller lå da prøven ble tatt eller om pasienten har vært fysisk aktiv kort tid før prøvetakingen.

Blodprøvetaking

Blodprøve fra finger
For noen typer blodprøver, som for eksempel blodsukker og hemoglobin (blodprosent), er det ofte tilstrekkelig med en blodprøve fra fingeren.
Blodprøve fra finger
Av /Shutterstock.

Blodprøven tas vanligvis gjennom et innstikk i en vene på underarmen eller på håndryggen. Hos små barn kan man ta blodprøve fra hælen eller hodebunnen.

I noen tilfeller kan man klare seg med blod fra et nålestikk i fingertuppen eller hælen på småbarn. Da får man blod fra de minste blodårene, kapillarene. Slike såkalte kapillære prøver er vanlig ved undersøkelse av hemoglobin (blodprosent), CRP eller blodsukker. Blodsukker er noe diabetespasienter gjerne måler selv.

Prøver kan tas fra både vener og arterier (pulsårer). Blodet inneholder for det meste det samme i vener og arterier, men det er noen unntak. Dette gjelder hovedsakelig gasser som oksygen og karbondioksid. Nivået av oksygen og karbondioksid i en venøs blodprøve er ikke representativ for nivået av disse gassene i kroppen. I slike tilfeller må man ta blod ved punksjon av arterie, se arterielle blodgasser. Det er mye lettere, billigere og tryggere å ta blodprøve fra en vene enn fra en arterie, og man foretrekker derfor å ta prøver fra vener med mindre en venøs prøve ikke vil gi informasjonen man ønsker, som for eksempel i overnevnte tilfelle.

Blodet tappes på ulike typer prøveglass, avhengig av hva som skal analyseres.

Laboratorieundersøkelse

Etter at blodet er tappet, blir det undersøkt i et medisinsk laboratorium. Undersøkelsen kan utføres i tre forskjellige medium:

I noen tilfeller uføres mindre avanserte analyser samme sted som den tas med et lite håndholdt instrument, for eksempel på legekontoret eller legevakten. Slike instrumenter kan gi svar i løpet av bare noen minutter, noe som sparer både tid og utgifter. Hemoglobin, CRP og blodsukker er eksempler på prøver som kan analyseres på denne måten.

Analyseapparater

De fleste laboratorieundersøkelser skjer i dag på sykehus og utføres på store analysemaskiner som benytter mange ulike biokjemiske analysemetoder. Maskinene kan analysere en mengde ulike komponenter samtidig og er svært effektive.

Andre ganger benyttes små apparater som pasienten selv kan håndtere, dette kalles pasientnær analysering. Slike apparater brukes blant annet i egenbehandling av diabetes dersom man bruker insulin.

Celletellere eller flowcytometri benyttes til telling av blodceller i analysemaskiner. Senkningsreaksjonen kan benyttes der man måler hvor langt blodcellene synker i et standardisert analyserør i løpet av én time.

Undersøkelser av blod i medisinske laboratorier er underlagt strenge rutiner for kvalitetssikring. Laboratorier mottar som regel standardiserte kontrollprøver som analyseres for å finne ut om de metodene man benytter holder tilstrekkelig kvalitet.

Mikroskopering

I tillegg til biokjemiske analyser som nevnt ovenfor, kan blod undersøkes med mikroskop. Gjennom blodmikroskopering vurderer man utseende og mengde av blodceller. En gang iblant brukes blodmikroskopi for å påvise mikroorganismer i blodet. Se blodutstryk.

Blodkultur

Blod kan også undersøkes ved mikrobiologiske metoder. For eksempel ved blodkultur kan en dyrke bakterier for å påvise infeksjonsfremkallende bakterier. Dette er en viktig undersøkelse ved sepsis (blodforgiftning), for eksempel som følge av meningokokker.

Legemidler

Nivået av legemidler i blodet kan måles for de fleste legemidler. Dette kan være nyttig for å se om nivået er optimalt for å få best effekt, at det ikke er for høyt eller for å vurdere om medisinen brukes som angitt.

Hvordan legemidler tas opp og brytes ned i kroppen varierer fra person til person og fra legemiddel til legemiddel, og det er ofte en nær sammenheng mellom nivået av et legemiddel i blodet og hvor god effekt pasienten har av legemiddelet. Av den grunn er det noen ganger nyttig å måle nivået av legemiddelet i blodet for å vite om pasienten har et tilfredsstillende nivå. Hvis serumkonsentrasjonen av legemiddelet er for lav, kan dosen økes, og motsatt.

Det er svært nyttig å måle nivået av et legemiddel i blodet om legemiddelet har et lite såkalt «terapeutisk vindu», som vil si at legemiddelet må holdes på et nivå innenfor et relativt lite intervall for å ha optimal effekt og samtidig unngå overdosering. Dette gjelder for eksempel litium, et legemiddel mot mani, eller klozapin, et legemiddel mot schizofreni.

Å måle nivået av et legemiddel er likevel ikke alltid nyttig. I hovedsak er det ikke så viktig hvordan nivået av legemiddelet er i blodet så lenge pasienten har god effekt av legemiddelet. For noen medisiner er det ikke en sammenheng mellom nivået og hvor god effekt legemiddelet har. Dette gjelder for eksempel lamotrigin, et antiepileptikum.

Resultater

Resultater fra blodprøver må oftest tolkes av lege eller annet kvalifisert personell. I de tilfeller hvor pasienten selv gjennomfører prøvetaking og analyse, må vedkommende få grundig opplæring av lege eller sykepleier.

Prøvesvarene må alltid sees i sammenheng med andre funn og symptomer i den aktuelle situasjonen. Den som tolker prøvesvarene må kjenne til mulige feilkilder ved undersøkelsesmetodene. Ikke minst er det viktig å vite at referanseområdet for prøvesvaret som oppgis i ulike tabeller ikke er «normalverdier», men bare gir uttrykk for hvilket område man forventer at 95 prosent av prøvene fra personer i en frisk gjennomsnittsbefolkning vil ligge innenfor.

Referanseverdiene for ulike stoffer kan variere noe, alt etter hvilken analysemetode som er benyttet. Det kan også være variasjoner i referanseverdiene når det gjelder kjønn og alder på dem som blodprøvene er tatt av, og det kan forekomme mindre variasjoner ved de forskjellige laboratorier.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg