Lapp-plastikk, beskriver den aktuelle operative metode og teknikker som benyttes i utøvelsen av den rekonstruktive kirurgi med benyttelse av lambåer. Man deler inngrepet i tre ulike stadier: 1. Høsting av lappen. Dette innebærer nøye preoperativ planlegging og overveielser med hensyn til hvor vevet skal hentes fra og den operative prosedyre for å løsne alt vev som skal flyttes. 2. Forflytning av lappen (transponering). Selve prosedyren der vevet forflyttes fra uttakssted til mottakssted slik at blodforsyningen til lappen opprettholdes på mottakerstedet. Ved en stilket lapp må man ofte lage åpninger mellom annet friskt vev og ved frie lapper gjenopprettes sirkulasjonen ved mikrovaskulær kirurgi. 3. Tilpasning av lappen. Dette innebærer at lappen formes til et best mulig funksjonelt og estetisk resultat (eks: TRAM-lapp som formes til et bryst).