Legemiddelforsikring, forsikring som dekker erstatningsansvaret som produsenter, importører og utprøvere av legemidler har ifølge lov om produktansvar av 23. desember 1988. Produsenter og importører av legemidler er pålagt å være medlemmer av Legemiddelansvarsforeningen som sørger for at legemiddelforsikring tegnes og opprettholdes på godkjent måte. Forsikringen gir eventuelle skadelidte erstatning på objektivt grunnlag, dvs. uavhengig av om det er utvist skyld eller ikke. Krav om erstatning meldes til Norsk pasientskadeerstatning.