Lenderegionen, det samme som korsryggen, den delen av ryggen hos mennesker og dyr som ligger mellom bakerste/nederste brystvirvel og bekkenet. Se også rygg.