Lenderegionen, det samme som korsryggen, den delen av ryggen hos mennesker og dyr som ligger mellom bakerste/nederste brystvirvel og bekkenet. Hos mennesket har den gjerne en svai eller konkav krumning, sett bakfra, betegnet som lordose. Se også rygg.