Lipoider er stoffer som har viktige egenskaper til felles med fettstoffer (lipider), for eksempel voksarter og terpener.