Lipoider, stoffer som har viktige egenskaper til felles med fettstoffer (lipider), f.eks. voksarter og terpener.