Lobær pneumoni, krupøs pneumoni, lungebetennelse forårsaket av bakterier, ofte pneumokokker, som affiserer en hel eller større deler av en lungelapp.