Fotografi av en eldre kvinne som ligger i en seng. Hun har hånden foran munnen som for å hoste.

Symptomene ved lungebetennelse kan være svært milde med bare en tørrhoste. Symptomene kan også være sterkere med feber, nedsatt allmenntilstand og hoste med slim.

Syk kvinne
Av /Shutterstock.
Pneumokokker
Pneumokokker er bakterieart i gruppen streptokokker. De finnes hos mennesket i mer enn 80 varianter.
Av .

Lungebetennelse er betennelse i lungevevet. Det dreier seg vanligvis om betennelser forårsaket av infeksjon med bakterier eller virus, men lungebetennelse kan også skyldes ikke-infeksiøse sykdommer.

Faktaboks

Også kjent som
pneumoni

Lungebetennelse er en relativt vanlig sykdom som tidligere hadde høy dødelighet. Behandling av bakterielle lungebetennelser med antibiotika har endret dette bildet, men hos eldre og svekkede pasienter er lungebetennelse fortsatt en hyppig dødsårsak.

Lungebetennelser kan inndeles etter hvordan utbredelsen av infeksjonen er i lungene:

Årsaker

I småbarnsalderen er en stor del av lungebetennelsene forårsaket av virusinfeksjoner. Med økende alder stiger andelen lungebetennelser forårsaket av bakterielle infeksjoner. De bakteriene som oftest gir lungebetennelse er pneumokokker, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae og Chlamydia pneumoniae. Virusinfeksjoner fører også til lungebetennelse hos voksne, noe man så hyppig under covid-19-pandemien.

Lobære pneumonier er oftest forårsaket av pneumokokker, mens interstitielle pneumonier som regel forårsakes av virus eller bakterier, som Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae. Bronko-pneumonier kan være forårsaket av mange ulike typer bakterier.

Pasienter med lungesykdommer, nedsatt immunforsvar og generelt svekket allmenntilstand er spesielt utsatt for å få lungebetennelse. Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom (for eksempel hiv-infeksjon) eller medikamentbruk (immundempende midler, cellegift), kan få lungebetennelse forårsaket av andre mikroorganismer enn de vanlige. Det kan være bakterier som vanligvis ikke gir sykdom hos friske, eller sopp.

Symptomer og tegn

Hoste, ofte med gul- eller grønnfarget oppspytt, feber og generell sykdomsfølelse er vanlige symptomer og tegn på lungebetennelse. Enkelte kan også ha stingsmerter i brystkassen og tung pust. Betydelig redusert allmenntilstand og forvirring kan ofte sees hos eldre pasienter. Pasienter som har kroniske hjerte- eller lungesykdommer, blir oftest hardere rammet av lungebetennelse enn personer som i utgangspunktet er friske. Pasienter med slike kroniske sykdommer kan utvikle respirasjonssvikt som krever innleggelse på sykehus.

Symptomene ved lungebetennelse forårsaket av virus, Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae, kan være mindre uttalte. Det er ikke uvanlig med langvarig tørrhoste og lett nedsatt allmenntilstand. Likevel kan lungebetennelse som skyldes virus, også ha et svært alvorlig forløp. Dette ble tydelig under covid-19-pandemien.

Lungebetennelse kommer ofte i forlengelsen av en vanlig forkjølelse eller en influensaepisode, men sykdommen kan også starte brått med frysninger og feberstigning uten forutgående symptomer.

Diagnose

Røntgenbilde av lungebetennelse

Ved lungebetennelse kan det være nyttig med et røntgenbilde av brystet. Her er det en 35 år gammel mann som har en lungebetennelse i midtlappen på høyre side. Det ses som et litt hvitere område i lungen til venstre i bildet. Dette kalles en fortetning eller et infiltrat.

Av /Radiopaedia.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

De ovenfor nevnte symptomene vil gi mistanke om at pasienten har lungebetennelse. Ved å lytte på pasientens lunger med stetoskop (auskultasjon) kan man høre knatrelyder, av og til også gnidningslyd som tegn på at brysthinnen er rammet. Ved lobær pneumoni kan man høre dempning ved perkusjon, og av og til også høre bronkial blåst ved auskultasjon.

Blodprøver vil vanligvis vise økning av antall hvite blodceller og CRP. Man kan også få oppvekst av bakterier i oppspytt, i nese/svelgprøver eller i blod fra pasienten.

Røntgenbilde av lungene kan vise lungefortetninger i ett eller flere lungesegmenter, eventuelt i en hel lungelapp, som ved lobær pneumoni. Det kan også være mer diffust utbredte fortetninger, som ved bronkopneumoni og interstitiell pneumoni.

Behandling

Medisiner
Lungebetennelser som skyldes bakterier behandles med antibiotika, som regel penicillin. Vanligvis kan dette gis i tablettform. På sykehus behandles lungebetennelse av og til med intravenøs antibiotika.
Medisiner
Av /Shutterstock.

Ved mistanke om bakteriell lungebetennelse startes behandling med antibiotika. Penicillin er vanligvis førstevalg. Dersom pasienten har svekket immunforsvar, kjent lungesykdom eller får lungebetennelse under et sykehusopphold, velges ofte et mer bredspektret antibiotikum, det vil si et antibiotikum som er virksomt mot mange forskjellige typer bakterier. Ved mistanke om mykoplasma- eller chlamydiapneumoni vil man også velge et annet antibiotikum enn penicillin.

Etter avsluttet antibiotikabehandling bør pasienten kontrolleres av legen. Dersom det ble påvist lungefortetninger ved røntgenundersøkelse, bør man også forsikre seg om at disse klarner opp. Manglende oppklarning av en lungefortetning eller stadig tilbakevendende lungebetennelse med samme lokalisasjon krever utredning for å utelukke en bakenforliggende svulst i bronkialtreet.

Komplikasjoner

Lungebetennelser kan gi opphav til pleuraempyem og lungeabscess. Man mistenker at en av disse komplikasjonene kan ha tilkommet dersom pasienten ikke blir bedre til tross for antibiotikabehandling, eventuelt at det inntrer en bedring i starten av behandlingen, men at pasienten igjen blir dårligere.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg