Lobulært karsinom, subtype av brystkreft som utgår fra epitelcellene i den terminale gangen i kjertellobuli. Utgjør ca. 15 % av brystkrefttilfellene. Den har i sin typiske/klassiske form en utbredt sklerose der karsinomcellene vokser som små grupper og tynne cellestrenger i bindevevet. På grunn av sine diffuse vekstmåte kan den være vanskelig å diagnostisere både klinisk, radiologisk og cytologisk.