Lymfoid, lymfelignende, som har med lymfe å gjøre.