Lymfosarkom, eldre betegnelse på lymfom, hovedsakelig forskjellige typer av non-Hodgkins lymfom.