Magnetencefalografi er det samme som MR-undersøkelse av hjernen.