Magnetencefalografi er det samme som MR-undersøkelse av av hjernen.