Mammosomatotrope hormoner, fellesbetegnelse for prolaktin og veksthormon (somatotropin), som begge dannes i celler fra samme hypofysecellelinje.