Massa lateralis er betegnelse på den ytre/laterale del av første halsvirvel.