Menneskelus er en fellesbetegnelse på hodelus og kleslus (kroppslus). Se også flatlus.