Monoamino-oksidasehemmere er det samme MAO-hemmere.