Monosomi, tilstand med bare ett kromosom i ett av de 23 kromosomparene, dvs. totalt bare 45 kromosomer. Et eksempel på monosomi er Turners syndrom.