Mukoviskidose, tidligere betegnelse på cystisk fibrose.