Myelocytter er et umodent forstadium til en type hvite blodceller kalt granulocytter.