Myelocytter er et umodent forstadium til en type hvite blodceller kalt granulocytter. Hele artikkelen