Myringotomi, operasjon hvor man skjærer hull i trommehinnen. Inngrepet brukes i forbindelse med betennelsestilstander i mellomøret for å skaffe avløp for puss.