Narkose er det samme som generell anestesi. Narkose brukes fortsatt blant annet om tilstander når hjernen påvirkes av høye konsentrasjoner av naturlig forekommende gasser, som for eksempel nitrogennarkose og karbondioksidnarkose.