Narkosebredde, doseringsområde som ligger mellom der tilfredsstillende anestesieffekt starter og der toksiske virkninger forventes. Stor narkosebredde betyr at medikamentet har gode sikkerhetsmarginer. Se også MAC.