Nasofarynks, nesesvelgrommet, nesesvelget, epifarynks. Se svelget.