Epifarynks er den øverste del av svelget beliggende like bak nesen, også kalt nesesvelget.