Nasolakrimal, som har med nesen og tåreveiene å gjøre.