Nattsyn, evne til å se i svak belysning. Dårlig nattsyn kan skyldes sykdom i netthinnen, vitaminmangel eller forutgående eksponering for sterkt lys. Se nyktalopi.