Nevrolog, (av nevro- og -log), betegnelse på lege spesialutdannet i nervesykdommer. Utdannelsen tar i Norge 5 år.