Nevrolog er en lege spesialutdannet i nervesykdommer. Utdannelsen tar i Norge fem år. Se nevrologi.