Nevromuskulær, som har med nerver og muskler å gjøre.