nevropeptid Y, et 36 aminosyrer langt nevropeptid som forekommer i høy konsentrasjon i store deler av sentralnervesystemet. Peptidet stimulerer matinntak og reduserer kroppens energiforbruk. Det kan også ha betydning for hukommelse og læring, døgnrytme og seksualfunksjon. Leptin, som produseres i fettvev, virker hemmende på matinntak, blant annet ved å redusere nivået av NPY i hypotalamus.