Nevropeptid, kort kjede av aminosyrer (peptid) som produseres av nerveceller og/eller virker på nervesystemets funksjoner. De kan ha direkte effekter i nervenes synapser (peptid-nevrotransmittere) eller ha indirekte modulerende effekter på nervesystemet (peptid-nevromodulatorer). Best karakterisert er hormoner som virker på hypofysens funksjon, se hypofysehormoner. Andre nevropeptider er de endogene opioidene (endorfinene) som har morfinlignende effekter. Det finnes nevropeptider som er med og regulerer hukommelse og læringsprosesser (ACTH, oksytocin, vasopressin), matlyst (nevropeptid Y, glukagon-lignende peptid), tørst, kroppstemperatur, søvn og seksualfunksjoner.