Regulering av appetitten involverer en rekke hormonelle og nervøse signaler som integreres og styres sentralt fra sentre i hypothalamus i hjernen, hvor de kobles sammen med sensoriske og emosjonelle signaler. Appetittreguleringen skjer ved et samspill mellom ulike faktorer som mengdeinnholdet i magesekken, nivået av metabolske substrater i blod, som glukose, aminosyrer og frie fettsyrer, og nivået av hormoner, som insulin, nivået av leptin og stoffer som skilles ut fra gastrointestinaltractus, som ghrelin. Eksempelvis vil en mekanisk endring i mage-tarmkanalen, som en utvidelse av magesekken etter et måltid, fremme metthet. I tillegg til de fysiologiske faktorene, spiller også psykologiske og sosiale faktorer og ytre stimuli inn ved appetittreguleringen. Se også appetitt og overvekt.