Nevroradiologi, fagområde innen radiologien som omfatter nervesystemet og dets sykdommer. Nevroradiologiske spesialundersøkelser gjøres på alle regionsykehusene og de fleste sentralsykehusene i Norge. Se for øvrig radiologi.