Nevrotisk er det som har med en nevrose å gjøre. Se også personlighetstrekket nevrotisisme.