Nevroser er en fellesbetegnelse for en rekke former for psykiske lidelser som er forbundet med subjektivt sett plagsomme symptomer. Det er som regel redusert ytelse i arbeid, vanskeligheter i sosiale og familiære sammenhenger og innskrenket livsutfoldelse. Likevel er det ikke noen markert brist i evnen til å skille mellom fantasi og virkelighet slik det sees ved psykose. Det er heller ikke noen biologisk sykdom eller skade som forklarer sykdomsbildet.

Faktaboks

Uttale
nevrˈoser
Etymologi
av nevro- og gresk -osis, ‘tilstand, sykdom’

Tidligere var «nevroser» navnet på en gruppe diagnoser. I dag er disse erstattet av mer presise termer og betegnelsen nevroser brukes mindre.

Det er ganske vanlig med forbigående og plagsomme subjektive psykiske og fysiske symptomer. Derfor må det foreligge relativt markerte symptomer og problemer over tid før tilstanden kalles en nevrose. Mange nevroser kan være forbigående, spesielt hvis de er nært knyttet til alvorlige livshendelser. Likevel vedvarer nevroser ikke sjelden, med bedre og dårligere perioder.

Former

Det er vanlig å skille mellom nevroseformer som vanligvis er mer avgrensede i tid (symptomnevroser), og nevroseformer som er mer permanent til stede, og som preger personens tanker, følelser og væremåte (karakternevroser, lettere personlighetsforstyrrelser).

I moderne klassifikasjon er nevrosebegrepet forlatt som overordnet klassifikasjonsbegrep og i stedet erstattet av rent beskrivende termer, for eksempel

Årsaker

Årsaker til nevroser antas i det vesentlige å ligge i barndom, oppvekst og miljø, men ytre belastninger (stress) er ofte en viktig årsaksfaktor. En arvelig disposisjon for å kunne utvikle en nevrose under påkjenninger og belastninger, synes også å foreligge hos en del personer.

Symptomer

Symptomer oppleves som fremmede for personen. De vanligste symptomene er ulike former for angst. Dette kan gi psykiske symptomer som utrygghet, redsel, bekymring og tvangstanker. Det kan også være kroppslige symptomer som hjertebank, klamhet og svette, svimmelhet og brystsmerter.

Noen kan oppleve depressive symptomer, for eksempel tristhet, pessimistiske tanker, selvmordstanker, mens andre kan ha søvnproblemer og smerte- og spenningstilstander, for eksempel hodepine, mage- og tarmproblemer.

Personlighetstrekk ved nevroser består av hemninger og innskrenkninger i en harmonisk livsutfoldelse på det ytre plan eller på det indre plan når det gjelder tanker, fantasier og følelser. Som regel skaper slike trekk problemer i forholdene til nærstående mennesker.

Realitetsvurderingen er ikke påfallende i omgang med andre mennesker, men en person med nevrose vil ha en urealistisk oppfatning av og innstilling til de situasjonene og følelsesmessige forholdene hen bevisst eller ubevisst er bekymret eller redd for. Dette medfører ofte feilbedømmelse av farer eller konsekvenser og ikke sjelden stereotype og uhensiktsmessige reaksjoner og atferd som skaper problemer i arbeid og sosiale situasjoner eller i forhold til de nærmeste.

Behandling

Psykoterapi (individuell, gruppe, par) er sentralt i behandlingen av nevroser, men medikamentell behandling kan også være til stor nytte for en del. Ulike former for fysioterapi (for eksempel psykomotorisk behandling, spenningsregulering, avspenningsøvelser) så vel som hjelp til å forbedre sosiale og økonomiske forhold kan også være nyttig.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg