Nitrogensennepsgass, giftgass opprinnelig utviklet under andre verdenskrig. Derivater av dette stoffet viste seg å gi bedring hos pasienter med lymfom, og ble dermed den første kjente effektive formen for kjemoterapi ved kreft. Originalsubstansen (klormetin, mustin) er nå lite anvendt som medikament, men en lang rekke beslektede medikamenter er viktige bestanddeler i kreftbehandlingen også i dag.