Normalvekt er en tilstand der kroppsvekten verken er for lav eller for høy. For å beregne om vekten er normal brukes kroppsmasseindeksen (KMI, også kalt BMI), som er kroppsvekten i kilo dividert på høyden i meter opphøyd i annen. Man regnes som normalvektig når KMI er mellom 18,5 og 24,9. Se også overvekt, undervekt.