BMI, defineres som kroppsvekten dividert med kvadratet av høyden angitt i meter (kg/m2). En kroppsvekt som tilsvarer en BMI-verdi på mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalt. En BMI-verdi mellom 25 og 29,9 omtales som overvekt, mens en verdi over 30 omtales som fedme. BMI brukes internasjonalt for å kunne måle og sammenligne helserisikoen ved over- og undervekt og for å følge utviklingen i en befolkning. BMI tar ikke hensyn til fordelingen av overvekten mellom muskelvev og fettvev.