Nutrigenomikk, fagfelt innen ernæringsforskning som omhandler samspillet mellom gener og næringsstoffer. Mange næringsstoffer virker inn på avlesning av en rekke ulike gener ved at de binder seg til proteiner med en bryterfunksjon. Derved vil de stoffene som finnes i maten, kunne påvirke stoffskiftet i stor grad.