Oleum, anvendes i farmasien som betegnelse for fete oljer (oleum lini, 'linolje', oleum olivae, 'olivenolje'); i kjemien som navn på rykende svovelsyre.