Operasjonssykepleier, sykepleier som etter gjennomgått grunnskole i sykepleie har kvalifisert seg gjennom spesialopplæring ved sykehus for å kunne assistere ved operasjoner og omfattende undersøkelser.