Orfane reseptorer, proteiner med en struktur som ligner den man finner hos hormonreseptorer, men hvor hormonet som skal binde seg til strukturen, ikke er identifisert. Ved hjelp av genteknologiske metoder er det mulig å karakterisere nye proteiner på grunnlag av deres strukturlikhet med kjente proteiner. På denne måten er det identifisert proteiner som har store likhetstrekk med eksisterende proteiner, som man antar har en reseptorfunksjon, men hvor hormonet som skal aktivere reseptorene, er ikke er kjent.