Organtransplantasjon er flytting av et organ fra ett individ til et annet, eller mellom to steder på samme individ. Se transplantasjon.