Orofaryngeal, som gjelder den delen av svelget som grenser til munnhulen.