Osteom er en godartet svulst som består av benvev.