Oversykepleier, tradisjonell stillingsbetegnelse for overordnet sykepleier, vanligvis med det sykepleiefaglige ansvaret for en større sykehusavdeling.