Papegøyesyke, gammel betegnelse på ornitose, da smitten ofte spres av papegøyer.