Parafreni er et eldre begrep for en mindre alvorlig form for schizofreni, som rammer noe eldre mennesker. Vrangforestillingene er relativt lite systematiserte, og det er lite alvorlige personlighetsforandringer.